Gefeliciteerd, uw idee is gerealiseerd! Het bestuur van Stichting Idee in Uitvoering heeft hier met veel plezier aan bijgedragen.

Elke keer is het bestuur van onze Stichting prettig verrast door de unieke en vaak creatieve ideeën die inwoners van de Gemeente Ede bij ons indienen. Op onze website plaatsen we regelmatig verhalen over afgeronde ideeën. De mogelijkheid bestaat dat ons bestuurslid communicatie contact met u opneemt en u vraagt aan zo’n verhaal mee te werken. Uw idee kan zo anderen inspireren om ook een mooi idee tot uitvoering te brengen.

Evaluatie
We vragen u uw idee definitief af te ronden door onderstaande vragen voor ons te beantwoorden. Met uw reactie kunnen wij mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Ook vragen we u hoe u het contact heeft ervaren en u kunt eventuele verbeterpunten vermelden.

Evaluatieformulier

Waar kent u Idee in Uitvoering van?(Vereist)

Is het ‘reglement projectondersteuning‘ duidelijk?(Vereist)
Ondervond u problemen bij het invullen van het aanvraagformulier?(Vereist)
Biedt het aanvraagformulier u voldoende ruimte om uw idee te omschrijven?(Vereist)
Hoe heeft u de contacten rondom de aanvraag en afwikkeling ervaren?(Vereist)
Hoe waardeert u de informatie op onze website?(Vereist)
In deze ruimte kunt u uw antwoorden eventueel toelichten. Ook verbeterpunten en tips kunt u hier vermelden.