Boek ‘Waarom gebeurt hier niets?’ over Edese pop- en jongerencultuur

Actueel

Idee

Xander van Soelen, bekend van poppodium Astrant, begon een aantal jaren terug aan zijn afstudeerscriptie, nog niets vermoedend van de impact die zijn werk later zou hebben. Hij vond veel foto’s en verhalen bij familie en bekenden en in het Edese gemeentearchief. Zijn zoektocht naar materiaal praatte zich rond en uit alle hoeken en gaten kwam materiaal tevoorschijn, dat merendeels nog niet gedigitaliseerd was. Het was zoveel dat hij vond dat Ede ervan zou moeten weten. Zo ontstond het idee voor een fotoboek over de Edese popcultuur tussen 1960 en 2021. De vondst van een foto van graffiti, in de jaren ’60 gekalkt op een muur in het straatje bij de Hema, bracht de titel.

Uitvoering

Er kwam een redactie en een oproep via de lokale media bracht een nog grotere stroom aan reacties los, vergezeld van een enorme hoeveelheid materiaal: meer dan 10.000 foto’s, krantenartikelen en verhalen! Al dit materiaal, inclusief negatieven van bekende fotografen, werd gedigitaliseerd. Een boek van meer dan 400 pagina’s kwam in zicht, met een fors kostenplaatje. Maar het enthousiasme was heel groot en met de tomeloze vrijwillige inzet van veel (oud)Edenaren, medewerking van de uitgever en de bijdragen van diverse sponsoren, moest het lukken.

Resultaat

Papier bleek, door corona, schaars. Maar het boek wás er 18 december jl. en is met veel enthousiasme ontvangen. Voor velen, zoals aloude cultuursnuivers en muziekadepten, is het een vrolijke reis naar hun jeugd. Maar ook jongeren van nu kijken met ver- en bewondering naar wat in de tweede helft van de vorige eeuw allemaal wél gebeurde in Ede. Met al die bands met muziek van Blues, tot Pop, Punk etc. Het boek geeft ook een mooi inkijk in de vele jongerenbewegingen en -organisaties die door de jaren heen in Ede aan de weg timmerden, met interessante maatschappelijke impact op het Ede van nu.

Kopen? Stuur een mail naar info@astrant-ede.nl. De opbrengst komt geheel ten goede aan nieuwe initiatieven van Astrant.