Buurtfeest smaakt naar meer!

Buurtcomité Prins Mauritskazerne organiseerde met succes een eerste buurtfeest.

Actueel

Idee

De buurt in de omgeving van de Prins Mauritskazerne in Ede is nog volop in ontwikkeling. Maar sinds begin 2020 is er een actief Buurtcomité. Werkgroepen houden zich inmiddels bezig met o.a. biodiversiteit, veiligheid en verkeer, speelvoorzieningen en zwerfaval. Men wil een leefbare buurt realiseren waar men elkaar kent en zonodig een handje helpt. Een buurtfeest, op 11 juni 2022,  kan daar positief aan bijdragen.

Uitvoering

Het bestuur is blij met de financiële en praktische bijdragen van o.a. Woonstede, Malkander, Sportservice, de Gemeente Ede en Idee in Uitvoering. Er was voor spelmateriaal en de geleende tenten opslagruimte nodig, die het in de wijk gevestigde Bureau Redrum beschikbaar stelde. Maar ook de bewoners reageerden direct enthousiast op het idee en boden op allerlei manieren hun hulp aan. Ook leverden zij massaal Ede-Doet bonnen in voor een extra financiële buffer.

Resultaat

De vele kinderen genoten volop van tal van activiteiten. Sumo-worstelen en springkussens waren favoriet. Maar ook bij de schmink was het de hele dag druk. Touwtrekken viel behalve bij de kinderen óók bij de ouders goed in de smaak. Iedereen deed zich tegoed aan de catering die door een aantal bewoners is verzorgd. Het bestuur is ook blij verrast door de inzet van bewoners bij de opbouw en het afbreken van alle attributen. Ook is er een werkgroep gevormd om in de toekomst meer buurtfeesten te organiseren, want dit smaakt echt naar meer!