De Zanderij: een dijk van een speeltuin!

dankzij herstart van de gelijknamige speeltuinvereniging spelen er weer kinderen weer in De Zanderij

Actueel

Foto : Idee In Uitvoering

Idee

Speeltuin De Zanderij, stammend uit 1928!, was verouderd en is zelfs afgekeurd voor gebruik en het toenmalige bestuur besloot haar taken neer te leggen. De gemeente schakelde welzijnsorganisatie Malkander in en Sociaal Werker Joshua de Vries ging de wijk in om vrijwilligers te zoeken voor een projectgroep. Femke Akerboom (secretaris) en Annique van Egdom (voorzitter) vormden een nieuw bestuur: zij gingen de kar trekken om de speeltuin weer op de rit te zetten en er een groen hart en fijne ontmoetingsplek voor de Uitvindersbuurt in Ede van te maken.

Uitvoering

De initiatiefnemers zijn niet over één nacht ijs gegaan. Adviseurs van o.a. IVN en NUSO leverden informatie over natuurlijk spelen. Ook is er nauw contact met speeltuinvereniging De Korenbloem, die in de Edese bloemenbuurt een fijne speeltuin beheert. Spectrum heeft bestuurlijke tips gegeven en samen met Malkander heeft men een projectplan opgesteld. De omwonenden hebben hun wensen en verwachtingen mee kunnen geven. Zo kreeg het plan voor een natuurspeelplaats met moestuintjes, geschikt voor jong en oud, vorm en heeft de gemeente het idee goedgekeurd. Natuurlijk kost de uitvoering naast veel vrijwillige inzet, veel geld. Bewoners hebben daarom Ede-Doet-bonnen gespaard en Jantje Beton en de Gemeente Ede betalen mee. Ook andere fondsen zijn benaderd en Idee in Uitvoering heeft een flinke duit in het zakje gedaan.

Resultaat

In de hete zomer van 2022 kon men aan de slag! Vijftien vrijwilligers hebben de speeltuin ivolledig ontmanteld. Ook het slopen gebeurde met oog voor duurzaamheid: het meeste hout is hergebruikt bij de nieuwe inrichting van de speeltuin. Zo zijn er nu een waterpomp, twee glijbanen, een klimwand, wilgentunnel, een tipi, balanceerbalken en twee trampolines. Ën er zijn een draaimolen en een nestschommel, beide geschikt voor gebruik met rolstoelen. De kinderen wachtte tijden de feestelijke opening op 18 maart 2023 een fijne verrassing. Er was extra speelmateriaal: een tokkelbaan en diverse touwschommels. De belangstelling voor de moestuintjes is groot, er zijn kweeperen en frambozen en de hele speeltuin heeft een groene uitstraling.

Toekomst: vrijwilligers zeer welkom

Natuurlijk zijn en blijven er altijd wensen. De ontwikkeling van de speeltuin én van de vereniging gaat door. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10.00-18.00 uur. Gezinnen kunnen lid worden van de vereniging (25 euro per jaar). De speeltuin is en blijft voor iedereen toegankelijk, waarbij van niet-leden een vrijwillige bijdrage van 1 euro per persoon wordt gevraagd.
Femke en Annique kunnen bestuurlijke versterking goed gebruiken. Dat geldt ook voor beheerders: als meer vrijwilligers meedoen wordt het voor iedereen een stukje makkelijker en gezelliger.
Het verenigingsgebouw op het terrein is nu aan de beurt voor renovatie. Het is de bedoeling om het zo in te richten dat er ook binnen activiteiten voor de kinderen kunnen worden georganiseerd. En de verhuur van ruimten draagt bij aan een gezonde exploitatie van de vereniging.
Heeft u interesse? Kijkt u eens op https://www.dezanderij-ede.nl/. U kunt hier het contactformulier invullen of een mail sturen naar info@dezanderij-ede.nl.