Ede erkent verdriet Molukse gemeenschap

Bijzondere status voor graven ex-KNIL militairen in Lunteren

Actueel

Idee

De gemeente Ede heeft aan dertig graven van Molukse voormalige KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) militairen en hun eventuele echtgenotes een ‘bijzondere status’ toegekend: hun graven worden niet geruimd en de gemeente regelt het onderhoud. Dit is een blijk van erkenning van het verdriet van de eerste generatie Molukkers tijdens de beginjaren ’50, na hun gedwongen overtocht van Indonesië naar Nederland. Zij kregen, met hun families, noodhuisvesting in negentig zogenaamde woonoorden.

De overheid hield zich niet aan de belofte dat men na zes maanden verblijf naar het geboorteland mocht terugkeren. Een aantal Molukkers, die in kampen als de Biezen in Barneveld en de Bruinhorst in Ederveen woonden, kreeg uiteindelijk een woning in Lunteren. De toekenning van de bijzondere status is aanleiding voor een herdenkingsbijeenkomst op 9 september 2023.  

Uitvoering

De projectgroep ‘9 september’ heeft onder leiding van de Molukse Wijkraad Lunteren en met  inbreng van het Moluks Platform Lunteren-Ede, de kerkgenootschappen NGPMB en GIM Lunteren én de stichting Ana Upu een mooi programma samengesteld. Met onder meer een kerkdienst en een processie naar de begraafplaats Lunteren. Hier kregen de families van de ex-KNIL militairen een herdenkingsplakkaat uitgereikt. Na afloop heeft iedereen in het gebouw van Ana Upu genoten van een warme maaltijd.

Voor de kosten zijn sponsoracties gehouden, er zijn diverse gulle giften ontvangen en Idee in Uitvoering heeft het benodigde laatste financiële duwtje gegeven.

Resultaat

Een groot aantal vrijwilligers heeft bijgedragen aan het realiseren van de toekenning van deze bijzondere status. Ook bij de organisatie van het evenement waren veel inwoners van Lunteren actief. Dit versterkt de onderlinge band en het begrip voor de historie van de Molukse gemeenschap. En laat zien hoe de inwoners van Molukse afkomst, inmiddels al met vier generaties, de afgelopen decennia actief en onlosmakelijk met de Lunterse gemeenschap zijn verbonden.
De uitgereikte herdenkingsplakkaten zijn zichtbaar bij de graven van de voormalige KNIL militairen op de algemene begraafplaats in Lunteren.