Geen huisdier onnodig de deur uit

Dierenvoedselbank ook in de Meerpaal in Ede, vrijwilligers welkom!.

Actueel

Idee

Sinds 2016 is de Stichting Dierenvoedselbank Vallei en Veluwe actief in de regio en sinds 2018 ook in buurthuis De Meerpaal in Ede. Zij voorzien mensen die door financiële problemen niet goed in staat zijn goed voor hun huisdieren te zorgen van voer en andere benodigdheden. Tijdens corona bleek eens te meer wat een huisdier voor eenzame mensen, zowel jong als oud, betekent. De medewerkers vinden het dan ook ondenkbaar dat mensen uit financiële nood hun huisdier weg zouden moeten doen. Omdat de vraag toeneemt, kwam er een masterplan om hun inzet mogelijk te blijven maken.

Uitvoering

Het plan voorziet in de inrichting van een centrale opslag, de aanschaf van vervoer, de uitbreiding van het aantal uitgiftelocaties en last but not least: voor de uitbouw van het bestaande donatie- en sponsornetwerk. De Dierenvoedselbank draait 100% op vrijwilligers en er is vol ingezet op de uitbreiding van hun al brede netwerk in de regio. Diverse sponsors zijn benaderd en fondsen aangeschreven, en ook Idee in Uitvoering heeft bijgedragen.

Resultaat

Met hulp van deze betrokken mensen is het gelukt de plannen te realiseren. De centrale opslag is beschikbaar en wordt met de financiële impuls vanuit de fondsenwerving en veel praktische persoonlijke inzet geschikt gemaakt. Elke twee weken kunnen huisdiereneigenaren spullen halen bij de uitgiftepunten in Ede, maar ook in Wageningen, Renkum, Rhenen en Veenendaal. Er is niet alleen dierenvoeding, maar er zijn ook riemen, manden, krabpalen, kooien, wormkuren etc. Contacten met leveranciers en bijvoorbeeld de WUR zorgen voor continuïteit van de voorraad. Ook particuliere donaties zijn altijd welkom. En als uw eigen huisdier onverhoopt overlijdt kan de Dierenvoedselbank overblijvende benodigdheden altijd goed gebruiken. En: vrijwilligers zijn zeer welkom, zeker bij het team van De Meerpaal!

Huisdiereigenaren kunnen via verwijzende instanties terecht. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u doneren of spullen afleveren? Kijkt u dan op https://dierenvoedselbankvalleienveluwe.nl.