Kijk- en Luistermuseum: meer interactie met bezoekers

Vervanging en uitbreiding geluidsinstallatie mooie stap voor Bennekoms museum.

Actueel

Idee

In het Kijk- en Luistermuseum in hartje Bennekom is van alles te horen, te zien én te doen. Ruim 50 jaar runt een enthousiaste groep vrijwilligers de activiteiten. Meegaan met de tijd betekent ook af en toe moderniseren. Zo was de geluidsinstallatie aan een upgrade toe. De wens was helder: de ‘vertellers’ in het museum wilden meer bewegingsvrijheid bij hun presenstaties en het publiek actiever bij het verhaal betrekken.

Uitvoering

Het museum is financieel gezond en kan altijd een beroep doen op een zeer betrokken groep van ruim 100 ‘Vrienden van het Kijk- en Luistermuseum’, waaronder lokale bedrijven en particulieren. Voor de modernisering van de geluidsinstallatie heeft men op meer mensen, bedrijven en organisaties een beroep gedaan. Ook het bestuur van de Stichting Idee in uitvoering is benaderd. Omdat dit idee prima past in de doelstellingen van de Stichting, heeft het bestuur een laatste financieel zetje gegeven om de uitvoering van het idee mogelijk te maken.

Resultaat

Voor de vaste collecties zijn er diverse tentoonstellingsruimtes, zoals voor de Veluwse streekhistorie van rond 1900. Alles ondergebracht rond een ‘dorpsplein’, zoals een school, garen- en bandwinkel, kruidenierswinkel en een  boerenstal. Heel bijzonder is de grote Muziekzaal. Hier is een bonte verzameling van mechanische muziekinstrumenten, dus zonder stekker!, te horen en te zien. Na de upgrade (in coronatijd) van de geluidsinstallatie kan de rondleider met een headset door de zaal wandelen en het verhaal van de ontwikkeling van carillon tot draaiorgel vertellen. Voor het publiek is er een handmicrofoon om vragen te stellen en in te gaan op de presentatie. Een groot beeldscherm ondersteunt de informatie: zo is nog beter te zien hoe sommige instrumenten werken. Ook in andere ruimtes is inmiddels de geluidsinstallatie aangepast. De vrijwilligers en de bezoekers, gemiddeld duizend per maand, zijn enthousiast.

Weetjes

Het museum is voor elke leeftijd geschikt. Heel fijn is dat alle basisscholen in de gemeente Ede het museum gratis en op afspraak kunnen bezoeken. Ook is de nationale Museumkaart hier geldig. Kijk eens op https://kijkenluistermuseum.nl/ voor de openingstijden. Er zijn ook tijdelijke tentoonstellingen waarvoor het museum kan putten uit het eigen depot, maar ook stukken in bruikleen krijgt van andere musea of particulieren.