Metamorfose Buurttuin Wekerom!

Buurtvrijwilligers pakken idee op: rommelig stuk grond achter Kulturhus wordt groene ontmoetingsplek

Actueel

Idee

In Wekerom ligt tussen het Kulturhus en de school een troosteloos driehoekig grasveld. Het is kapot gereden door parkerende auto en twee scheve lantaarnpalen. Veel mensen ergeren zich er aan. Een aantal buurtbewoners pakt deze uitdaging op en ontwikkelt een idee om het verwaarloosde plantsoen om te toveren tot een groene en gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen.

Uitvoering

De Belangenvereniging Wekerom, de gemeente en welzijnsorganisatie Malkander zijn actief betrokken bij de plannen. Een aantal bewoners van de appartementen aan het Dorpsplein en van de Evekinkweg doet enthousiast mee. Zij steken de handen uit de mouwen bij de aanleg van de buurttuin. En het plan kost geld. Dus zamelt men Ede Doet-bonnen in en diverse sponsors zijn bereid om in euro’s of in natura een forse bijdrage te leveren. Idee in Uitvoering vult de begroting aan en een groot aantal ideeën kan worden uitgevoerd.

Resultaat

Begin mei 2024 is de buurttuin klaar voor gebruik! Afgelopen najaar is de grond geschikt gemaakt en zijn er palen en een beukenhaag geplaatst. Ook zijn voedselbosjes en fruitbomen aangeplant en de vijf moestuinbakken kunnen worden gevuld. Het is fijn dat het Kulturhus een watertappunt en een slang voor het water geven beschikbaar heeft. Veel bewoners gaven eerder aan contacten in de buurt te missen en men weet elkaar nu in de buurttuin vaker te vinden voor een praatje.

Een tuin is nooit klaar. Een insectenhotel komt erbij, evenals een informatiebord voor de ‘spelregels’ en informatie over het onderhoud. Goede afspraken over het oogsten van groenten en fruit horen daar ook bij.
Een bewonerskerngroep verzorgt een groepsapp voor de vrijwilligers. Iedereen die dit leuk vindt kan meehelpen bij het onderhoud van de tuin, waarvoor vast twee avonden per maand worden ingepland. Ouderen, die het tuinwerk fysiek niet meer aankunnen, schenken dan koffie en thee aan de picknicktafel. Die hebben de huisartsen van het medisch centrum in de tuin gezet. Zo zijn bewoners, van jong tot oude, op een gezellige manier bij elkaars wel en wee betrokken en is Wekerom een mooie groene ruimte rijker.