Welkom op onze nieuwspagina!

Alle gerealiseerde ideeën vormen ons belangrijkste nieuws. Elders op deze site vindt u daarvan een selectie, die we regelmatig aanvullen. Hier informeren we u over ideeën die een follow-up krijgen, zoals een vervolgexpositie of het uitbrengen van een boek na afronding van een idee. En we houden we u op de hoogte van onze vergaderdata, zodat u tijdige een nieuw idee voor uw buurt of wijk kun indienen.

Idee in Uitvoering heeft alle initiatiefnemers van beschreven ideeën een financieel ‘eerste zetje of laatste duwtje’ gegeven. Met plezier laten we zien wat inwoners van de gemeente Ede allemaal voor elkaar krijgen door samen aan de slag te gaan voor hun buurt, wijk of dorp. Wie weet bieden we anderen hiermee inspiratie om ook in actie te komen en een aanvraag in te dienen!

Dient u op tijd uw aanvraag in?

Een aantal malen per jaar beoordeelt ons Stichtingsbestuur nieuwe aanvragen van inwoners om hun initiatief te steunen.  Dat gaan we de eerstvolgende keer weer doen op maandag 23 oktober 2023. Dus heeft u een mooi idee, dien uw aanvraag tijdig in. Ook als u hoort dat buren, vrienden, vereniging of scholen mooie plannen hebben: u mag iedereen attenderen op de mogelijkheid om bij onze stichting een bijdrage aan te vragen. Alle informatie staat op deze website.
Hier leest u over diverse ideeën, die al eerder met een ‘eerste zetje of laatste duwtje’ van Idee in Uitvoering zijn uitgevoerd.
Ook hebben we een digitaal archief, waar u inspiratie op kunt doen.

Geslaagd corso 2023: Heideweek kleurt je leven!

Op 19 augustus 2023 konden de vele toeschouwers langs de route van de Heideoptocht met stralend weer genieten van veel kleurrijke deelnemers. Het thema is door velen omarmd en omgezet in een prachtig en fantasierijk eindproduct. Via Idee in Uitvoering hebben maar liefst 13 deelnemers een bijdrage van 350 euro gevraagd, en gekregen, om hun idee mogelijk te maken. Wil je in 2024 ook een  bijdrage ontvangen voor deelname aan dit vrolijke evenement?
Houd onze website en die van de Heidweek in de gaten!

Stream nu ‘Blijven, Komen en Gaan’

Het was van meet af aan de bedoeling: na de première eind 2021 zou ook het brede publiek de tweede versie van de Edese familiefilm ‘Blijven Komen en Gaan’  thuis kunnen zien. Hier leest u wat we eerder over de film publiceerden.
De film is nu tegen geringe kosten te streamen. Voor (zorg)instellingen zijn speciale afspraken mogelijk, evenals voor scholen. Hiervoor zijn ook lesbrieven beschikbaar.  Belangstellenden kunnen contact opnemen met Arno Setz.

Hall of Fame opnieuw kleurrijk

Sinds 2016 verlevendigen graffiti kunstenaars onder de vlag van cultureel centrum Astrant Edese buitenruimten met street-art. Na vijf jaar kwam er een vrijplaats voor deze schilderkunst: een Hall of Fame. Onlangs hebben zestig artiesten, begeleid door vijf vrijwilligers, de HoF opnieuw van kleurrijk werk voorzien. De HoF is het viaduct onder de A30 aan de Dwarsweg in Ede. Op onze pagina ‘gerealiseerde ideeën’, onder het kopje archief, staat meer informatie. Ook is er een kaart met alle Edese street-art te vinden op https://astrant-ede.nl/projecten/street-art/.