Welkom op onze nieuwspagina!

Alle gerealiseerde ideeën vormen ons belangrijkste nieuws. Elders op deze site vindt u daarvan een selectie, die we regelmatig aanvullen. Hier informeren we u over ideeën die een follow-up krijgen, zoals een vervolgexpositie of het uitbrengen van een boek na afronding van een idee. En we houden we u op de hoogte van onze vergaderdata, zodat u tijdige een nieuw idee voor uw buurt of wijk kun indienen.

Idee in Uitvoering heeft alle initiatiefnemers van beschreven ideeën een financieel ‘eerste zetje of laatste duwtje’ gegeven. Met plezier laten we zien wat inwoners van de gemeente Ede allemaal voor elkaar krijgen door samen aan de slag te gaan voor hun buurt, wijk of dorp. Wie weet bieden we anderen hiermee inspiratie om ook in actie te komen en een aanvraag in te dienen!

Dient u op tijd uw aanvraag in? Op 5 juli 2024 is de volgende bestuursvergadering.

Het is nu mei!  Het voorjaar is nu toch wel op stoom, al rollen de hagelstenen af en toe over de weg, het voorjaar lijkt toch ook eindelijk op stoom te komen. Dat betekent dat er weer tal van mooie evenementen op stapel staan in onze gemeente Ede.
In april was er zo’n mooi feest in Lunteren.  Hier leest u er meer over.
Het is fijn dat veel vrijwillige initiatiefnemers voor een financiële bijdrage voor de uitvoering van hun idee onze stichting weten te vinden. Tal van eerder toegekende bijdragen worden dit voorjaar ingezet om buurt of wijk groener te maken. Wat zeker bijdraagt aan prettiger wonen en vaak ook de mogelijkheid biedt om elkaar vaker en laagdrempeliger te ontmoeten.
Inspiratie nodig voor een mooi idee? Onder archief  staat nog veel meer moois.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op 5 juli 2024. Het is fijn als u uw aanvraag tijdig instuurt. Wilt u in de tussenliggende periode een spoedaanvraag indienen? Neem dan gerust ook contact op.
Als u van anderen iets over hun mooie idee hoort, mag u hen óók wijzen op de mogelijkheid bij onze stichting een bijdrage aan te vragen. Alle informatie staat op deze website.

Bijdrage aanvragen voor uw Heideweek-praalwagen op 24 augustus 2024?

De Heideweek heeft dit jaar als thema:
‘Tropical beat is all we need!’

Wilt u met uw straat, buurt, wijk of binnen een niet-gesubsidieerde vereniging of stichting ook meedoen? U kunt een bijdrage in de kosten aanvragen bij onze stichting Idee in Uitvoering. Stuur daarvoor een mail naar: info@stichtingideeinuitvoering.nl.
Ook kunt u via dit mailadres informatie over de ‘spelregels’ aanvragen. De maximale bijdrage is 350 euro en nooit meer dan de werkelijke kosten. Er is budget voor 20 deelnemers:  ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt!’

U ontvangt bij toekenning van de bijdrage een overeenkomst, die na ondertekening en retour mailen een feit is.
U declareert ook per mail: daarbij levert u een volledig overzicht van alle kosten aan, inclusief de ‘bonnetjes’.
Vervolgens ontvangt u het toegekende bedrag op uw bankrekening.

Commerciële instellingen zijn uitgesloten 

Op deze site vindt u onder andere het hele programma van de Heideweek: van 23-31 augustus 2024 in de gemeente Ede.

 

HAAST?

De bestuursleden van Idee in Uitvoering bepalen een aantal malen per jaar welke inwoners van Ede een bijdrage krijgen voor hun idee om onze mooie gemeente nog een beetje leuker en leefbaarder te maken. De vergaderdata publiceren we op deze pagina. Nu heeft u misschien een geweldig idee dat op korte uitgevoerd moet worden. Schroom niet en vermeld dit duidelijk in uw aanvraag. Een mailtje naar info@stichtingideeinuitvoering.nl kan natuurlijk ook.