De Stichting Idee in Uitvoering draagt al meer dan een kwart eeuw bij aan de realisatie van diverse ideeën van inwoners uit de hele gemeente Ede. Jaarlijks mag het bestuur een bedrag van circa 150.000 euro verdelen over een groot aantal initiatieven. De bestuursleden beoordelen de aanvragen op basis van vaste toetsingscriteria. Leest u deze s.v.p. voor u uw aanvraag indient : Reglement projectondersteuning.

De kernwaarden van de Stichting zijn:

Uw aanvraag voor een bijdrage indienen

Het Bestuur van de Stichting beslist of uw idee een bijdrage ontvangt. Voor een goede beoordeling is een volledig ingevuld aanvraagformulier vereist.

Wij vragen u om met het aanvraagformulier een bijlage mee te sturen. Hierin beschrijft u uitgebreid hoe u uw idee wilt uitvoeren, inclusief een complete begroting van kosten en middelen. Vergeet a.u.b. niet de vrijwillige inzet en beschikbare materiële of financiële bijdragen te vermelden, evenmin als uw motivatie waarom uw idee past in de toetsingscriteria van onze de Stichting. Wij kennen een zogenaamd ‘eerste zetje of laatste duwtje’ toe: noemt u ook het BEDRAG dat u van ons vraagt

Via deze link stuurt u uw aanvraag in; u heeft de keuze uit:

info@stichtingideeinuitvoering.nl

De beoordeling van uw aanvraag en het vervolg:

  1. Het Bestuur vergadert 9 maal per jaar over de aanvragen, waarna de Secretaris de aanvrager informeert over de uitkomst.
  2. Na overleg over de uitvoering ontvangt de initiatiefnemer namens Idee in Uitvoering een overeenkomst waarin de bijdrage en afspraken zijn vastgelegd.
  3. Beide partijen ondertekenen deze overeenkomst
  4. De idee-uitvoering begint.
  5. Aanvrager ontvangt de toegekende bijdrage na realisatie van het idee.
  6. De initiatiefnemer doet verslag van de uitvoering en het resultaat.
  7. De initiatiefnemer helpt ons onze dienstverlening waar nodig te verbeteren door na afronding van het idee het evaluatieformulier in te vullen.