De Trapakkers : een nieuwe trekker!

Archief

Idee

De vrijwilligers van de Stichting Trappakkers in Ede hebben, naast veel fysieke inzet, een tractor nodig om hun werkzaamheden op de naast het Gemeentehuis gelegen Trapakkers te kunnen uitvoeren. De oude was hard aan vervanging toe. De Stichting Trappakkers ontvangt weliswaar gemeentelijke subsidie voor onderhoud en behoud van de akkers, maar dat is niet toereikend voor een uitgave als deze.

Uitvoering

Regeren is vooruitzien. Na 10 jaar sparen was de tractor echt aan vervanging toe en het budget nog niet toereikend. Diverse bronnen, waaronder Idee in Uitvoering, zijn benaderd voor een aanvullende bijdrage. De betrokken vrijwilligers hebben een tweedehands tractor beoordeeld en geschikt bevonden. Deze is inmiddels aangeschaft en in gebruik.

Resultaat

De Trapakkers bestaan al heel lang en 1980 bleken ze compleet vervallen te zijn. Sindsdien hebben vrijwilligers, afkomstig uit Ede en de regio, ze weer in ere hersteld. Zij verbouwen op de 5 trapsgewijs aangelegde akkers afwisselend tarwe, haver, rogge, aardappels, uien en speltgraan. Dit vergt veel ambachtelijk handwerk als ploegen, zaaien en schoffelen: dit wordt allemaal op de traditionele manier in originele klederdracht gedaan.

Nu zetten de  vrijwilligers de tractor in bij ploegen, eggen, maaien en bemesten van de akkers, bij de aanvoer van zaai- en pootgoed en de afvoer van de oogst. Van april tot september is men op dinsdagochtend aan het werk. In de oogsttijd zijn aardappelen en uien ter plaatse te koop. Het stro van de akkers gaat naar de Edese Schaapskudde. De tractor wordt ook ingezet op de Valleiakker op het industrieterrein en is te zien in de Heideweek bij de optocht en tijdens Bennekomse Vlegeldag, bij het schaapscheerdersfeest en andere evenementen.