Odensehuis: ook met dementie mogen zijn wie je bent

Dement ben je niet van de één op de andere dag…

Actueel

Idee

De dementerende moeder van Karin Streuper (verpleegkundige) genoot elders in het land van haar wekelijkse bezoek aan een Odensehuis. Er zijn in ons land al meer dan 40 van deze laagdrempelige ontmoetingsplekken voor thuiswonende ouderen met geheugenproblemen en beginnende dementie. Karin merkte op dat er in Ede nog geen was. Navraag bij diverse Edese organisaties leerde dat er wel degelijk behoefte is aan een Odensehuis. Tijd voor actie dus!

Uitvoering

Deze voorziening voor kwetsbare mensen kan niet zonder vrijwilligers, maar professionele steun is ook onontbeerlijk, zoals van Malkander, Ketenzorg Dementie en het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland. Ook moest men op zoek naar een geschikte locatie, maar de eerste stap was het opzetten van een Stichting. Deze rechtsvorm is nodig voor de werving van subsidie en sponsors. Idee in Uitvoering heeft hier van harte aan bijgedragen.

Resultaat

Het Edese Odensehuis startte maart 2022 bij STALL-Ede, in een voormalig kazernegebouw aan de Verbindelaarsweg 138. Elke maandag kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur maximaal vijftien gasten terecht. Men biedt een programma met lunch en activiteiten, maar gasten zijn ook welkom voor een kop koffie of een praatje. De activiteiten sluiten aan bij wat de gasten nog wél kunnen. Dat verandert voortdurend, want dement ben je niet van de één op andere dag. Het Odensehuis biedt een prettig verblijf aan gasten, maar biedt mantelzorgers ook even tijd voor zichzelf of om zaken op te pakken die anders blijven liggen. Familie, vrienden en de buurt worden ook regelmatig bij het Odensehuis betrokken. Bijgaande foto’s van de laatste Kerstmarkt spreken voor zich. Het bestuur hoopt de komende tijd het aanbod naar meer dagen uit te breiden. Wie sfeer wil proeven en weten of er plek is, kan terecht tijdens de openingstijden, een afspraak maken is ook mogelijk. Kijk voor meer info op https://www.odensehuisede.nl/.