Familiefilm Blijven, Komen en Gaan een eeuw ontwikkeling van Ede

De film ‘Blijven, komen en Gaan’ over de ontwikkeling van Ede , gezien door een kind uit het begin van de 20e eeuw, geeft in de nieuwe versie een completer beeld van die historie. Een prachtig project waaraan beide keren ruim honderd vrijwilligers meewerkten.

Archief

Idee

SEC KunstWerkplaats in Ede wil graag een nieuwe versie maken van de Edese film ‘Blijven, Komen en Gaan’. Er worden nieuwe scenes toegevoegd, zodat het historische verhaal goed in balans is. Zo komt er o.a. aandacht voor de militaire historie van Ede bij. De komst van defensie heeft immers, net als die van de Enka, grote impact gehad op de ontwikkeling van ons ‘dorp’. Ook wil men zoveel mogelijk mensen de kan geven de film te zien. Met extra aandacht voor de jongeren van nu, maar ook met het oog op toekomstige generaties.

Uitvoering

Hoofdrolspelers van de eerste film zijn in een andere rol terug te zien. Tal van culturele organisaties verleenden weer belangeloos hun medewerking. Meer dan 300 vrijwilligers, met een zeer diverse culturele achtergrond, zetten zich enthousiast voor het project in. De nieuwe beelden zijn op een heel mooie manier in de eerdere film ingepast.

Resultaat

De Edese bioscoop Pathé stelde gratis een zaal beschikbaar en de reprise van 13 november 2021 was een daverend succes, dus werd een tweede voorstelling gepland. Het historische verhaal is nu helemaal in balans. De film blijft hierna zeker niet op de plank liggen, want behalve mooi is de film juist ook informatief voor jong en oud. Er wordt een lesbrief bij ‘Blijven, Komen en Gaan’ ontwikkeld in samenwerking met Cultura Erfgoed, waar geïnteresseerde scholen zich kunnen melden.  
Liefst laten de makers de film in Pathé zien aan alle Edese scholieren. Ook zoekt men mogelijkheden om film te vertonen voor asielzoekers of mensen die gebruik maken van de voedselbank. Verzorgingshuizen kunnen een link krijgen zodat hun bewoners de film ook kunnen zien: veel ouderen zullen zeker veel herkennen in de beelden. Voor deze initiatieven is geld nodig, dus de fondsenwerving is weer gestart. Corona zorgde voor vertraging en onzekerheid over de voortgang van alle mooie plannen. Houd dus de media in de gaten voor een mogelijk vervolg.