Jeu-de boules-banen Groenendaal

In een verwaarloosd plantsoen bij appartementen aan de Groenendaal zijn jeu-de-boules-banen aangelegd, waar jong en oud samen van genieten.

Archief

Idee

Al een tijdje lag in Ede-Veldhuizen een vervallen kavel tussen de appartementen en de ISK aan de Groenendaal. In de appartementencomplexen Bellefleur en Bellevue wonen senioren en in de ISK (internationale schakelklas) bereiden leraren van Het Streek jongeren uit allerlei windstreken voor op regulier middelbaar onderwijs. De Gemeente Ede wilde de kavel, die vooral nog gebruikt werd door hangjongeren, graag herinrichten.

Uitvoering

Welzijnsorganisatie Malkander kwam er bij en tijdens een bewonersavond heeft men gezamenlijk gekozen voor jeu-de-boules-banen. Een bewoner van het complex Bellevue en een tekenaar van de gemeente hebben het plan vormgegeven. De subsidieaanvragen zijn door Bellefleurbewoners en leraren van ISK gedaan. Ook de de Stichting Idee in Uitvoering heeft een financieel steentje bijgedragen.

Resultaat

Wethouder Jan-Pieter van der Schans roemde tijdens de opening in juli 2021 de samenwerking tussen alle betrokkenen: ‘Sport en bewegen zijn goed voor jong en oud. Deze samenwerking én samen sporten dragen bovendien bij aan sociaal contact en verbinding: goed voor het welzijn van iedereen.’

Als start voor het eerste seniorentoernooi wierpen de wethouder en Ria Maliepaard, bestuurslid van Idee in Uitvoering, de eerste ‘boules’. Na de opening gaf Hans Bette een clinic. Daarna streden bewoners, leraren en leerlingen tijdens een eerste toernooi om de eer. Een aantal bewoners bekeek vanaf hun balkon de strijd in het mooie, nieuwe parkje. Er staan voor de toekomst meer gezamenlijke evenementen op het programma.