Trampolines voor Zorgboerderij Eck-stra

Sport- en spelaanbod voor deelnemers én bezoekers en passanten uitgebreid.

Actueel

Idee

‘Eck-stra’ is een echt familiebedrijf. Men steunt al langer mensen met een begeleidingsbehoefte en in 2010 volgt de definitieve omschakeling van agrarisch bedrijf naar zorgboerderij. Op deze mooie, in het rustige buitengebied van Lunteren gelegen, locatie ontvangt men dagelijks volwassenen en kinderen die extra steun en begeleiding nodig hebben, zowel individueel als in groepen. Ouderen verzorgen bijvoorbeeld de dieren. onderhouden de tuin, of bewerken hout . Alles onder deskundige leiding in een veilige ruimte. Voor kinderen is er passend onderwijsaanbod. Ze worden op hun eigen niveau uitgedaagd en elk kind dat uitstroomt naar het reguliere onderwijs is voor de familie van Eck en hun medewerkers een kroon op het werk. Binnen de begeleiding is er zeker ook tijd en ruimte voor sport en spel. Op het sportveld staat een oud speeltoestel dat afgebroken moet worden, dus is het tijd voor iets nieuws!

Uitvoering

De keuze valt op trampolines: één voor gebruik op het terrein van de zorgboerderij en een tweede op het sportveld, dat ook voor passanten en bezoekers toegankelijk is. Voor de aanschaf heeft onder andere een groot aantal mensen hun Ede Doet bonnen ingeleverd. Om de begroting rond te krijgen heeft men met succes een beroep gedaan op Idee in Uitvoering. Met inzet van personeel, vrijwilligers en de deelnemers van de zorgboerderij zijn de speeltoestellen geplaatst.

Resultaat

Dagelijks zijn de kinderen op de trampoline te vinden: goed voor motoriek, beweging en ontspanning. Op het terrein van Eck-stra hebben de kinderen een eigen plekje in het zelf gebouwde ‘huttendorp. En er is meer te beleven, ook voor bezoekers en passanten. Er staat een Pipo-wagen waar men wat kan drinken, met een minibieb voor algemeen gebruik. Bezoekers kunnen ook genieten van een nieuwe trampoline op het aangrenzende sportveld. Hier is ook een pluktuin waar men tegen een kleine vergoeding een leuk boeket mag plukken.