Van buurtkastje naar winkel zonder kassa

na aanmelding en intake zonder zorgen boodschappen doen

Actueel

Idee

Gertine Schut ziet dat steeds meer mensen in stille armoe leven en start juni 2022 een ‘voedselkastje’ bij haar huis in de Rietkampen. Veel buurtbewoners leven mee én leveren ruimhartig inhoud. Er komt steeds meer vraag en in november biedt Gertine een aantal mensen voor het eerst voedselpakketten aan. Intussen zijn er meer vrijwilligers die een handje toesteken en leveren steeds meer mensen spullen aan.

Verpleegkundige Gertine is moeder van vijf kinderen en ziet hun huis in rap tempo veranderen in een onleefbare opslagplaats voor allerlei levensbehoeften: ze besluit dat het anders moet. Omdat de mensen die zich bij Gertine melden (vaak net) niet bij de voedselbank terecht kunnen wordt het idee van een ‘winkel zonder kassa’ geboren.

Uitvoering

Om structureel hulp te kunnen bieden is naast aanvoer van levensmiddelen sowieso geld nodig; en voor fondsenwerving is een stichting vaak een voorwaarde. De vrijwilligers willen daarnaast ook één en ander vastleggen om voor de doelgroep, betrokken organisaties en de gulle gevers volledig transparant te kunnen zijn. Op 31 maart 2023 tekent daarom het driekoppige bestuur (Gertine, Henriëtte en Debora) de akte en is, met financiële steun van Idee in Uitvoering, Stichting Voedselconnect een feit. Bij de zoektocht naar een geschikte ruimte is er contact met ‘Thuis in Zuid’ en  welzijnsorganisatie Malkander. Men komt uit bij buurthuis ‘De Meerpaal’, waar een mooie ruimte beschikbaar komt.

Resultaat

Men kan zich via de website aanmelden, maar vaker komen mensen via verwijzers bij de ‘winkel’ terecht. Dan volgt inschrijving na een eenvoudige screening. Men kijkt bijvoorbeeld of iemand echt niet bij de reguliere voedselbank terecht kan. Elk gezin (begin juni 30, webredactie) ontvangt elke maand op basis van de gezinsgrootte punten, die men kan inwisselen tegen boodschappen. Er kunnen steeds twee mensen tegelijk winkelen tijdens de openingsuren, terwijl er in de ontvangstruimte altijd koffie en thee en vaak wat lekkers is.

Regelmatig zijn vrijwilligers van HIP (Hulp in de Praktijk) op de winkeldagen aanwezig, omdat er ook vaak sprake is van multiproblematiek onder de bezoekers. Gertine: ‘Men kan maximaal een jaar een beroep doen op onze hulp, daarom is het belangrijk dat HIP ondersteuning biedt of doorverwijst naar andere instanties. Zo krijgen mensen weer grip op hun leven en kunnen ze hopelijk weer zelfstandig verder.’

Het assortiment bevat naast etenswaren ook toiletartikelen en schoonmaakproducten en wisselt afhankelijk van wat de stichting aan euro’s of in natura ontvangt.
Op https://www.stichtingvoedselconnect.nl/ vindt u meer informatie over de ‘winkel’ en hoe u de stichting. als vrijwilliger kunt steunen. Ook vindt u op de website een doneerknop (de Stichting heeft de ANBI-status).